A rendkívüli közgyűlésről

A csütörtöki (február 10-i) rendkívüli közgyűlés napirendjén három pont szerepelt, ezek kivétel nélkül komoly vitát váltottak ki, ezért szeretnék néhány gondolatot megosztani róluk.

Nyílt ülésen tárgyaltuk a bizottsági struktúra átalakítását, aminek nem is tagadott oka az volt, hogy a Jogi és Közbiztonsági Bizottság két tagja, Dr. Asztalos Éva, elnök és Kozma Piroska, külsős bizottsági tag vállaltan szembefordultak a Szövetség Érdért frakció értékrendjével. Ez az állításom igaz Bács István és Csőzik László esetén is, rögtön kifejtem mindkettőt.

Frakciónk volt tagjainak állításaival ellentétben, senki semmiféle törvénytelen, vagy akár csak szabálytalan mozdulatra nem kívánta egyiküket sem rávenni, ellenben elvártuk volna, hogy a választói felhatalmazásnak megfelelően, érdemi lépéseket tegyenek egy nyilvánvaló visszaélés körülményeinek tisztázásában. Bács István ugyanis hiába fenyegetőzött a közgyűlésen jogi következményekkel, a valóságot kizárólag mélyNER-es körökben tudja meghajlítani. Egy személyes kft-jének ugyanis összesen 71,5 millió tagi kölcsönt adott a 2019-es és 2020-as években. Ez el nem téveszthetően szerepel az Aequivalentia Kft. 2020-as beszámolójának mellékletében, Bács István ügyvezető által hitelesítve. Ugyanez nem szerepelt Bács István önkormányzati képviselő 2020-as évre vonatkozó vagyonnyilatkozatában, majd a javított változatban is mindössze 33,5 milliót tüntetett fel. Dr. Asztalos Éva bizottsági elnökként, noha megtehette volna, nem volt kíváncsi a 71,5 millió forint forrására, máig ismeretlen eredetére, asszisztált hozzá, hogy az eljárás során kizárólag a tagi kölcsön 2020-ban folyósított 33,5 milliójával foglalkozzanak (azzal is érthetetlenül megengedően), a 2019-ben a semmiből felbukkanó 38 millió forinttal pedig egy pillanatig sem. Ő maga állítja (egyébként tévesen), hogy a bizottság kizárólag a 2020-as évet vizsgálhatta. Márpedig Bács kizárólagos tulajdonában lévő kft-jének beszámolója nyilvános, ebben a pillanatban is letölthető és kerek perec tartalmazza, hogy a tagi kölcsön összege 2020-ban 71,5 millió forint. Tegyenek egy próbát: https://e-beszamolo.im.gov.hu/

A kép forrása természetesen az https://e-beszamolo.im.gov.hu/

A jogi bizottság (többsége) tehát ugyan megállapította, hogy Bács vagyonnyilatkozata hamis, lehetőséget biztosított a javítására, majd az ismét hamis adatot rendben lévőnek találta, a folyamatos hazudozásnak és a vagyongyarapodás eltitkolásának pedig nem kívánta, hogy érdemi következménye legyen. Ezzel az eljárással párhuzamosan mérgesedett el a viszony a frakció több tagja és Dr. Asztalos Éva között, aki az időközben szakmányban beadott vagyonnyilatkozattal kapcsolatos, összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárások során (a személyemet érintő, jogi nonszensz beadványokat leszámítva) rendre a Fidesszel együtt szavazott. Sokszor elmondtam, hogy politikai testületek politikai döntéseket hoznak. Ezek után azt hiszem, hogy különösebb magyarázatot nem igényel Dr. Asztalos Éva kizárása a Szövetség Érdért frakcióból, aminek egyenes következménye lett a vele teljes egyetértésben dolgozó és szavazó Kozma Piroska távozása.

Márpedig a közgyűlési többség a bizottságokban is biztosítja a többségét, ebben sincs semmi rendkívüli, minden egyes képviselő-testület így tesz. Ketten szembefordultak a frakcióval, elhagyták azt, így szükségessé vált a bizottsági szerkezet korrekciója. Innen is köszöntöm Vitárisné Lakatos Erzsébetet, Dr. Kaltenbach Jenőt, Miklós Lászlót és Révész Dávidot a bizottságok külsős tagjai között! Biztos vagyok benne, hogy a jogi bizottság egy jogtudós volt ombudsman és egy volt országgyűlési képviselő csatlakozásával minden várakozásnak megfelelő színvonalú munkát fog végezni.

Térjünk rá a polgármester ellen indított méltatlansági eljárásra, illetve a rendkívüli közgyűlés zárt ülésére.

A száraz tények szerint Csőzik László tavaly május óta összeférhetetlen egy felügyelőbizottsági tiszteletdíj felvétele miatt, amiről nem tájékoztatta 30 napon belül a közgyűlést és az okot sem szüntette meg időben. A helyzet azonban ennél lényegesen árnyaltabb és mindenkit arra kérek, hogy a propaganda fröcsögései helyett igyekezzen tárgyilagos véleményt alkotni. Történt ugyanis, hogy a Fidesz törvénykezési gyakorlatának megfelelően, „A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” szóló salátatörvény (2021. évi VIII. törvény) változtatta meg a 3000 fő feletti lakosságszámú települések főállású polgármestereinek összeférhetetlenségét. Érthető, ugye? Az alapvetően az egyetemek fölé szervezett, közérdekűnek csúfolt alapítványok vagyongyarapításának megágyazó törvénybe mellesleg beleírnak összeférhetetlenségi szabályváltozást. Aminek az alapvető célja, hogy a Fidesz polgármesterei beülhessenek ezeknek a közvagyonnal immár szabadon garázdálkodó alapítványoknak a kuratóriumaiba. Viszont becsúszott egy apróbb hiba: a megváltozott szabályozásban (több) tucatnyi fideszes településvezető lehet érintett, akik Csőzik Lászlóhoz hasonlóan nem vették időben észre, hogy összeférhetetlenné váltak. Hangsúlyozva, hogy általában ők sem tettek semmit másként, mint 2019-es megválasztásukkor. Az első fecskék el is kezdtek lemondogatni a korábban teljesen legálisan kapott tiszteletdíjaikról, vagy rosszabb esetben – inkább a zsíros jövedelmet választva – az önkormányzati tisztségeikről. Polgármesterünk egyébként amint tudomást szerzett a változásról, lemondott tiszteletdíjáról, sőt a 2021 májusa (tehát a törvény életbe lépése) óta kapott tiszteletdíját hiánytalanul vissza is utalta. Sajnálatos, hogy a jogszabály változásáról nem mondjuk a kormányhivatal időben érkezett jelzéséből, hanem egy ellene kezdeményezett méltatlansági eljárásból értesült először. Dr. Asztalos Éva mindent megtett azért, hogy még sejthető leváltása előtt megindíthassa az eljárást a polgármester ellen. A sebtiben összerántott bizottsági ülésen a Szövetség Érdért frakció tagjai nem vettek részt, a bizottságban a Fidesz viszont Dr. Asztalos Éva és Kozma Piroska szavazataival ki tudta mondani a polgármester méltatlanságát.

És itt azért még egy lényeges körülményt említenék. A méltatlanság esetén kell lennie akaratlagos, szándékos elemnek, az nem alapozhatja meg, hogy egy salátatörvény rendelkezései mellesleg érintik az önkormányzati vezető összeférhetetlenségi szabályait, amit az érintett vagy észrevesz, vagy nem. Az elhibázott jogalkotásnak nem lehet a következménye (több) tucatnyi, meggyőződésem szerint pártállástól függetlenül vétlen városvezető ellehetetlenítése. Márpedig a Fidesz erre tesz kísérletet. Viszont velük ellentétben döntött a közgyűlési többség arról, hogy Csőzik László nem méltatlan. A végső döntést a kormányhivatal, majd jó eséllyel a bíróság fogja meghozni.

Az előző két napirendi ponthoz képest szinte bagatell, hogy a helyi választási bizottság tagjainak megválasztásakor annak a Fidesznek a képviselői kérdőjelezték meg a jegyző (illetve az őt helyettesítő aljegyző) által javasolt bizottsági tagok pártatlanságát, akiknek semmi kifogásuk nincs a Polt Péter vezette ügyészség, vagy a korábban Handó Tündével nehezített bíróság működésével kapcsolatban. És akikben fel sem merült a Fidesz előtt csúszó-mászó Patyi András alkalmassága az Országos Választási Bizottság elnöki posztjára. Mely bizottság ma is hemzseg a Fidesznek kedves tagoktól. Nekem meggyőződésem, hogy a helyben megválasztott tagok munkája és elfogulatlansága tekintetében semmiféle kifogás nem fog felmerülni.

Az ülés nyílt részének közvetítését itt tudják megnézni, 42:11-től és 44:44-től igen érdekes jelenetekkel.
A vitában a megszólalásaim 27:40-től és 36:58-tól nézhetőek vissza.

Oszd meg, ha tetszett: