Országos botrány a Mészáros Lőrinc féle Fejér-B.Á.L. természetkárosítása Érd és Sóskút között

Hogyan került több ezer tonna illegális hulladék a levendulásba?

Ahogy Dorothy elindult a sárga úton Kansasban az Óz, a csodák csodája című mesében, 2019 óta úgy mehetünk végig a „fehér úton” az épülő Köznevelési Centrum és a sóskúti körforgalom között. A semmiből (csodák csodája) ott termett útalapot természetesen nem a szél (vagy a tornádó) fújta oda, a jól ismert Mészáros Lőrinc cég, a Fejér-B.Á.L. Zrt. rakatta le majdnem 3 kilométer hosszan, jó fél méter magasan és nagyjából 6 méter szélesen.

Minden részletében országos disznóságról van szó, hiszen az útalapnak szánt illegális hulladék kilométereken keresztül Natura2000 területen halad át, tönkretéve az Érd-sóskúti fennsík európai szinten is védett természeti értéket jelentő növény- és állatvilágát. A „fehér utat” képező köves föld minden kétséget kizárólag a Burkoló utcai Köznevelési Centrum alapjából származik, amint arról a kivitelező Fejér-B.Á.L. Zrt. is volt kedves az önkormányzatot megkeresésünkre tájékoztatni. Mészáros Lőrincék azt is készségesen hozták tudomásunkra, hogy erre az égbekiáltó stiklire T. Mészáros András (és sóskúti kollégája) jóváhagyásával került sor. A köves föld leterítésével megbízott alvállalkozó (Kontimer Kft.) tájékoztatása szerint is útalapnak terítették el a hulladékot, amire tudomása szerint aszfalt burkolatot szántak.

Joggal merül fel a kérdés, hogy mi lehetett a több ezer tonna kő leterítésének az indoka?

A Kontimer Kft. tájékoztatása alapján számos lakossági bejelentés érkezett az építkezésről a földet szállító járművek okozta zaj- és porterhelés miatt, mivel azonban ennek semmiféle nyomát nem találtuk a polgármesteri hivatal nyilvántartásában, nem tudjuk, hogy ki és kinél panaszkodhatott. A részletek kiderítése során földmunkákra vonatkozó alvállalkozói szerződést nem találtunk a kötelezően vezetni szükséges elektronikus építési naplóban, ahogy az elszállított hulladék (köves föld) befogadásáról szóló átvevői nyilatkozatok is erősen véleményesek. A nyilatkozatok bekérése során állításait a Fejér-B.Á.L Zrt. sem támasztotta alá dokumentációval. A helyzet annyiban végtelenül egyszerű, hogy a több kilométeres csík ma is ott éktelenkedik a fennsíkon, ennek a hulladéknak a lerakóba szállítására tehát egészen biztosan nem került sor. Gyors számításokat végezve, a kivitelező ilyen mennyiségű köves föld lerakóba nem szállításával nagyjából 80.000.000 forintos megtakarításra tett szert, amit a megbízó (azaz Érd városa) felé nem jelzett. Ha igaz az állítása, hogy a bukott polgármester hagyta jóvá az útalap lerakását, akkor erre különösebb oka nem is lehetett volna, bár 2019 októberétől a feljelentésemig éppen feltűnhetett volna Mészároséknak, hogy új vezetése van a városnak. A természet és természetvédelmi terület súlyos rombolásán túl, jól látható nyomai vannak tehát a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésének (hiszen ahhoz, hogy a kitermelt föld útalapként felhasználható legyen, sort kellett volna keríteni az átminősítésére), az útépítés szabályainak megszegésének (semmiféle engedéllyel nem rendelkezik a „fehér út”), nem utolsó sorban pedig több tucat magáningatlan tulajdonosának megkárosításának. Tekintettel ugyanis arra, hogy a köves föld magántulajdonokon került elterítésre, nyilatkozattételre kértük az érintett 33 telek mintegy 150 tulajdonosát, hogy hozzájárultak-e kőtörmelék lerakásához? Kivétel nélkül azt a választ kaptuk, hogy nemhogy hozzájárulásukat nem adták, de megkeresésükre sem került sor.

Végtelenül szomorú, hogy a lerakott illegális útalapnak (át nem minősített hulladéknak) köszönhetően, a korábbi gyalogos ösvény ma már gépjárművel is könnyedén járható. A „fehér út” így mind Parkváros, mind Sóskút irányából mágnesként vonzza az illegális hulladékot lerakókat. A nyomvonal mentén hegyekben állnak az autóbontásból és építkezésből származó halmok, de egyre növekszik a fennsíkon lerakott kommunális szemét mennyisége is.

A „fehér út” a NER működésének orvosi lova. Ilyen disznóságot, kikerülve minden létező törvényi előírást, csak az mer megcsinálni, aki jó eséllyel számít rá, hogy bármit megtehet, semmiféle bántódása nem esik. Hogy mer bárki magáningatlanokra ilyen mennyiségben hulladékot leteríteni? Hogy mer bárki természetvédelmi területen, engedély nélkül útépítésbe kezdeni? Hogy meri bárki semmibe venni a kitermelt földre és kezelésére vonatkozó valamennyi jogszabályt? És nem utolsó sorban, vajon hova került a megtakarított 80.000.000 forint?

Feljelentésemet követően elindult a nyomozás, a hatósági eljárás pedig már meg is hozta első fokú eredményét.

A kormányhivatal útügyi hatósága ugyanis egyetemlegesen kötelezte a Fejér-B.Á.L. Zrt-t és alvállalkozóját, hogy egyrészt zárja le az illegális utat és tartózkodjon használatától, másrészt pedig állítsák vissza az eredeti állapotot.

A bejegyzés írásakor (2021 májusa) a két cég az égvilágon semmit nem hajtott végre a hatósági kötelezésből, sőt tudomásom szerint közigazgatási pert indítottak a döntés ellen. Közben továbbra is folyamatosan küzdünk az illegális hulladékkal, illetve az út legalább Érd felőli lezárásával. Fájó, hogy Sóskút felől továbbra is tárva-nyitva a lehetőség, hogy illegális lerakónak használják a fennsíkot. Mondanom sem kell, országgyűlési képviselőnk a füle botját nem mozdította 2019 óta, hogy meggátolja a hírhedt harcostársa jóváhagyásával készült illegális útalap leszórását és természetesen azóta is hallgat.

2021. májusi állapotok

A nyomozás viszont folyik, a tanúvallomásokat már korábban felvette az eljáró Budaörsi Rendőrkapitányság, illetve már elkészült a természetkárosítás és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése tárgyakban bekért szakértői vélemény is. Ezt egy betekintés során már volt alkalmam elolvasni, tartalma azonban a nyomozás érdekében egyelőre nem nyilvános.

Oszd meg, ha tetszett: