Képviselői beszámoló 2022

Tisztelt Érdi Polgárok!

A tavalyi évre vonatkozó, évente közzéteendő képviselői beszámolómat a lenti szöveggel megegyező formában küldtem el Érd Megyei Jogú Város közgyűlése számára.

A 2022-es év sem könnyítette meg az önkormányzatok dolgát, a ciklus korábbi éveihez hasonlóan, jórészt ismét a válságmenedzsment szó jellemezte leginkább a működésünket. A rezsicsökkentés megszüntetése, a forint gyengülése, az egekbe szálló infláció és az elvonások nemcsak az önkormányzat, de a városi intézmények tekintetében is költségcsökkentési tárgyalásokat és takarékossági, intézkedési terveket kényszerítettek ránk az elmúlt év során.

Beszámolómban igyekszem elsősorban önkormányzati képviselői tevékenységemre szorítkozni, bár éles határvonalat továbbra sem tudok húzni a képviselői és alpolgármesteri teendők közé.

A visszajelzések alapján sokan örülnek az elkészült Nagy Lajos és Murányi utcáknak, ahogy hamarosan átadhatjuk a választókörzetet tulajdonképpen kettészelő, a Szent István és a Csaba utca között felújított Tárnoki utat. Szülőként is örömmel számoltam be a József téri játszótér megújulásáról.

Lezárult a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 260 milliós beruházásának az eszközbeszerzése, új orvosi és informatikai eszközök kerültek beszerzésre (köztük egy teljes test csontsűrűség mérő készülék), a napelemes rendszer kiépítése pedig folyamatban van. Elkészült a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és sikeresen zajlott le a városunk Klímastratégiájához kötődő szemléletformáló kampány is.

Az évek óta húzódó „fehér út” ügyében közigazgatási perben kötelezték új eljárásra az útügyi hatóságot. Ennek a megismételt eljárásnak aligha lehet más az eredménye, mint a korábban megismert döntésnek, a konkrétumokról hamarosan be fogok számolni.

Ahogy a korábbi években, úgy 2022-ben is számos alkalommal fordultak hozzám – városrésztől és választókerülettől függetlenül – csapadékvízzel, felszíni vizekkel, illegális hulladékkal, szemétszállítással, ültetéssel vagy kivágással, útkarbantartással és egyéb ügyekkel. Ezeket a bejelentéseket kivétel nélkül a megfelelő intézménynek, vagy szolgáltatónak továbbítottam. Nem kívánom elhallgatni azt a számtalan kellemetlenséget, amit a gallyazások jelentenek városszerte. Még adósok vagyunk a jó megoldással, de nagyon nehéz megtalálni a középutat az indokolt beavatkozás terjedelme (például a hulladékszállító járművek akadálytalan mozgása, vagy a zavartalan áramszolgáltatás), illetve a saját fáiért, növényeiért aggódó lakó elvárásai között.

Időrendben haladva, az év felfokozott hangulatban indult, hiszen Bács István azóta is ismeretlen eredetű vagyongyarapodása és az ügy feltárásában való közre nem működés, egy frakciótársunk kizárásához vezetett, így a Szövetség Érdért frakció 2022 januárja óta tíz fővel folytatja tevékenységét. Dátum szerint az év első eseménye egy ennél sokkal felemelőbb program volt, hiszen rögtön 2-án frakciónk vállalta a soron következő ételosztást és 250 adag meleg ebédet tudtunk eljuttatni azok számára, akiknek ez a leginkább segítséget jelentett. Január két hétvégéjén került sor a karácsonyfák elszállítására, még működött a főtéren a jégpálya, a Romicsban pedig csak ebben a hónapban 2000-nél több COVID-oltást adtak be.

Az év elején már jelentősen terhelték a költségvetést elődeink kapitális hibái. A Műszer Automatika Kft. majdnem kereken 428 milliós kártérítését, illetve a Fácán Óvoda felújítása után a kartellgyanú miatt visszakövetelt 70 milliós összeget, csak részben kompenzálta a kormány. Utóbb kiderült, hogy a Bács féle óvodaberuházások sormintában vetik fel a kartellgyanút, emiatt az önkormányzatnak még nagyon komoly következményekkel kell majd számolnia, rendőrségi nyomozás, OLAF-vizsgálat is folyamatban van.

Mivel választási év volt, volt alkalmam az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelő missziójának vezetőivel is találkozni.

Februárban hoztunk döntést a Környezetvédelmi Alap éves felhasználásáról (az illegális hulladék elleni küzdelemre fordítottuk), az Emberi Hang Alapítvány támogatásáról, hogy zökkenőmentes legyen az ételosztás, illetve egy éttermi felajánlásnak köszönhetően a hétvégi alkalmakon felül még 100 adag meleg ételt tudtunk kiosztani.

Ebben a hónapban tartottuk meg az első találkozót Érd első és Magyarország harmadik közösségi gyűlésével kapcsolatban, illetve részt vettem a városi Gyermekvédelmi Tanácskozáson. Új intézményvezetőt találtunk a bölcsődék élére, Szabadka alpolgármesterével pedig testvérvárosunkban tárgyaltam a kapcsolatok újjáélesztéséről.

Márciusban már működött az ukrajnai menekültek befogadására kialakított, 65 férőhelyes Topoly utcai ideiglenes szállás, ahol a döntő többségükben csak néhány éjszakát maradó menekültek ellátásáról gondoskodott a Szociális Gondozó Központ. A legtovább – két hónapot – két tucat nigériai egyetemista maradt a szálláson, míg egy budapesti egyetemi kollégiumban hosszabb távon is rendeződött az elhelyezésük. A szervezésben és a napi feladatokban is igyekeztem segíteni. Volt, amikor Spanyolországba induló, családi gondozásban lévő gyerekeket vittünk ki kísérőikkel a reptérre, volt, hogy edzéslehetőséget szerveztünk az Érdi VSE segítségével, volt, hogy ebédet a Kós közreműködésével.

Ebben a hónapban jártunk a Fenntarthatósági Bizottság tagjaival a Sas utcai hulladékudvarban, Andrasek Mónika képviselőtársammal támogattuk a „Tiszta ügy” kampányt, illetve érdi középiskolásokkal néztük meg a Maradjunk annyiban című hajléktalanságról szóló darabot az Ifjúsági Önkormányzat kezdeményezésére. A hónap végén tettünk rendet a Beszterce téren egy hulladékgyűjtő akciónak álcázott kampányesemény után.

Áprilisban került sor a közösségi gyűlés ún. stakeholder fórumára, ismét csemeteosztást tartottunk az Elvira major közreműködésével, valamint a csehországi Kolín delegációjával testvérvárosi megállapodást kötöttünk. Lenyűgöző volt Százhalombattán a Felhőjárok Színház előadása, a Habilitációs Központ és a felhőjárók együttműködése egyre szorosabb, a központ pedig szinte hihetetlen átalakuláson ment át az új vezetés keze alatt.

Gregus László munkáját dicséri, hogy májusban adtuk át a városháza falán 0-24 órában elérhető, nyilvános defibrillátort, ekkor haladt át Érden a Giro d’Italia országúti kerékpárverseny mezőnye (őket sokakkal együtt az M6 felüljáróján köszöntöttük), illetve javában zajlottak a klímastratégia szemléletformáló kampányának klímasátor rendezvényei az oktatási intézményekben. A talán szokásosnak is nevezhető palánta- és virágosztásra is sort kerítettünk, illetve örömmel vettem részt a Kőrösi Iskola 75 éves évfordulójának ünnepségén.

Júniusban köszöntöttük városunk pedagógusait, ekkor került sor a Klímatudós Díj átadására, két hétvégén lezajlott a közösségi gyűlés, a Semmelweis Napon pedig a szakrendelő jubiláló dolgozóit köszönthettük. Az év során kollégáimmal végiglátogattuk valamennyi háziorvosi rendelőnket, hálás vagyok a számos hasznos információért és javaslatért, amiket ezeken a találkozókon hallottunk. Ebben a hónapban tisztelt meg látogatásával a Beliczay-ház utolsó lakójának két unokája, akik rám bízták a család házzal kapcsolatos iratait, néhány levelezést és fotókat. Az értékes dokumentumokat a Magyar Földrajzi Múzeum gondjaira bíztam, rendszerezésük még folyik, bízom benne, hogy hamarosan a munka eredményéről is beszámolhatunk. Szintén júniusban látogattunk el Kolínba Csőzik László, Csépán István és Gregus László társaságában, ahol testvérvárosunk legnagyobb eseményén, egy fúvószenekari fesztiválon vettünk részt.

A nyár folyamán csatlakoztunk ismét a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz, újabb öt éves szerződést kötöttünk a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel és sor került az Aradi utcai Pöttöm Sziget Bölcsőde tisztasági festésére, aztán később az udvaron is javítások zajlottak. Augusztus legvégén hálaadó istentisztelettel nyílt meg az Ég-Ígérő Református Óvoda a Diósdi úton.

Szeptemberben az Érdi Pikniken láttuk vendégül testvérvárosaink küldöttségeit, sor került a Virágzó Érdi Porta díjátadóra, az időseket pedig az Érd Arénában köszöntöttük a világnapjukon. A szeptemberi közgyűlésen született döntés, hogy a Családok Átmeneti Otthona átköltözik a Nyírfa utcából a Topoly utcai intézménybe, ez azóta meg is történt, az átmeneti otthon 41 fővel már az új helyszínen működik. Októberben Az Ifjúsági Önkormányzat tagjainak szerveztem parlamenti látogatást, részt vettünk a TeAM Hub – Természet-alapú Megoldások Magyarországi Hálózata nyitórendezvényén, október 23 tiszteletére pedig ismét – ezúttal Csőzik Lászlóval – rendbe tettük Firtelmeiszter Sándor és édesapja sírját a tusculanumi temetőben. Szigorúan nézőként vettem részt a Fészek Jótékonysági Futáson, illetve ebben a hónapban tartottuk az első felkészülő, egyeztető megbeszéléseket a krízisidőszakra. Nem utolsó sorban, az októberi közgyűlésen fogadtuk el a közterületek tisztántartásáról szóló (mondjuk köztisztasági) rendeletet. Ugyanezen a közgyűlésen értük tetten T. Mészáros Andrást, aki csodával határos módon, tízszeres áron képes ingatlanokat értékesíteni.

Novemberben támogattuk a Vörösmarty Gimnázium Petőfi konferenciáját, megszerveztük az aktuális Esélyegyenlőségi Fórumot és kollégáimat köszönthettem a Szociális Munka Napján. Városvezetőként is fogadtam el egy prágai meghívást, ahol az Érd előtt álló kihívásokról és az energiaválság hazai hatásairól tartottam előadást a Prága III. kerületében tartott rendezvényen. A közgyűlésen döntöttünk településrészi önkormányzatok létrehozásáról, hiszen változatlan szándékunk a gyógyszertárak számát gyarapítani, de olyan városrészekben szeretnénk új patiká(ka)t látni, ahol eddig hiány volt belőlük. Ekkor fogadtuk el a költségcsökkentési intézkedési tervet, illetve természetesen részt vettem a közgyűlést követő közmeghallgatáson is. A hónap legvégén frakciónk 40kg szaloncukorral segítette a Szociális Gondozó Központ adventi és év végi eseményeit.

Decemberben Bárány Zsolt személyében régi-új intézményvezetőt választottunk a szakrendelő vezetésére, a közgyűlésen pedig Andrasek Mónikával közösen adtunk be előterjesztést a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény megvédésére. A kormányzati szándékkal ellentétben, a közgyűlési többség azt szeretné, ha a szakrendelő megmaradna a város tulajdonában és fenntartásában. Elindult a Topoly utcai idősotthon demens részlege, Diósddal viszont kénytelenek vagyunk újragondolni az átvállalt szociális ellátásokat. Az érdi középiskolások új diákpolgármestert választottak Hardi Levente személyében. A hónap folyamán részt vettem a Habilitációs Központ, illetve a Bukovinai Székelyek karácsonyi ünnepségén, megtisztelő volt ismét meggyújtani az egyik gyertyát a város adventi koszorúján – ezúttal Literáty Zoltán tiszteletes társaságában tehettem -, azt pedig jó volt látni, hogy a Jézuska Járat mennyi gyereknek okoz örömöt karácsony előtt.

Úgy alakult a 2022-es év, hogy számos sajtómegkeresésnek tehettem eleget. Nemcsak a helyi média, de közszolgálati és országos kereskedelmi csatornák, internetes portálok is számos témában kerestek meg. Nem hiszem, hogy lett volna olyan megszólalásom, amikor városunk, vagy konkrét érdi ügyek ne kerültek volna szóba, hiszen fel sem merülhet, hogy ne elsősorban érdiként szerepeljek.

A leírtakon túl, részletes információkat találnak közéleti tevékenységemről weboldalamon, facebook oldalamon, illetve közgyűlési felszólalásaimról az Önkormányzati TV oldalán.

Nem szeretnék megfeledkezni kollégáimról, a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat intézményei és a városi cégek dolgozóiról, hiszen kizárólag az ő közreműködésükkel lehet eredményes a képviselői, alpolgármesteri munka!

(Készült 2023 januárjában.)

Oszd meg, ha tetszett: