Ez történt a júniusi közgyűlésen

Érd júniusi közgyűlésének legelején Hegedűs Gézára, a Benta-völgye TSZ volt elnökére emlékeztünk egy perces néma főhajtással. Az ülésen a volt képviselőt az önkormányzat saját halottjává is nyilvánította.

A távhőszolgáltató beszámolójának elfogadása okán természetesen szóba került az önkormányzatokat elérő rezsidémon. Azzal, hogy az önkormányzatok kikerülnek a rezsicsökkentett árazás alól, nagyjából ötszörös(!) emelkedést leszünk kénytelenek megoldani. Érd esetén ez évi 800.000.000 (nem tévedés, 800 millió) forint többletkiadást jelent. A rezsi átverés természetesen folytatódik, hiszen a többletet jelen állás szerint a kormány az önkormányzatok nyakába varrja, tovább szűkítve mozgásterüket, egyre inkább ellehetetlenítve működésüket.

Döntöttünk a Harkály óvoda szomszédos telekkel való összevonásáról, itt egy bővítés során játszóudvart, vagy új tornatermet kívánnánk kialakítani, hiszen városunkban a folyamatosan növekvő gyerekszám természetesen az óvodai férőhelyekre is jelentős hatással van. Ugyanezért került sor új iskolai védőnői körzet kialakítására, hiszen egyrészt az előírt maximális létszám felett egészen biztosan nem tudják a védőnők 100%-osan ellátni a feladatukat, másrészt pedig ebben a formában az ellátás finanszírozása is hiányos. A most létrehozott új, hetedik körzet megoldást fog jelenteni. Ahogy a közgyűlésen is megtettem, a védőnők napja kapcsán itt is szeretném megköszönni valamennyi érdi és Érden kívül tevékenykedő védőnő munkáját!

Évi 5 millió forintot különítettünk el az aluljárók kifestésére. Ez a napirendi pont nemcsak azért érdekes, mert a street art aluljárók új színfoltjai lesznek a közterületeknek, hanem azért is, mert Szűcs Gábor és Simó Károly együtt voltak előterjesztői az elfogadott javaslatnak. A munka két kisebb aluljáróval kezdődik (a nagyállomáson és a Tétényi utca végén), remélhetőleg jövőre pedig a városközpont „nagy” aluljárója is sorra kerülhet.

Ha már szóba került a rezsidémon, nehéz volt követni a Fidesz akadékoskodását, hogy miért kívánjuk az elszállt építési költségeket az ÉKFI által végzett helyreállítási munkák árazása során érvényesíteni. Elképesztő demagógiával kívánták volna az ÉKFI-t veszteségekbe hajszolni, miközben az ellen persze semmi kifogásuk nincs, hogy az önkormányzat rokkanjon bele a piaci alapú rezsiköltségekbe.

A demagógia a Dr. Staud József Egészségház működésében beállt változások vitája során sem hagyott alább. A helyzet pofon egyszerű, a rendőrség által sosem használt, jelenleg is üres körzeti megbízotti irodát, Dr. Balla Rozália doktornő szeretné irodaként, illetve szűrőprogramok helyszíneként használni. A megyei rendőrkapitányság véleményét természetesen előzetesen kikértük, akik nyugodt szívvel mondtak le az általuk igazán birtokba sem vett helyiségről, hiszen mint tájékoztatójukban leírták, a kapitányság Ercsi úti épületében semmi akadálya az ügyfelek fogadásának, a körzeti megbízott pedig telefonon könnyedén elérhető. No, ebből az egyszerű helyzetből (és win-win megoldásból) jutottunk el a környék szubjektív biztonságérzetéig úgy, hogy a rendőrkapitányság és a Bagoly utcai rendelő autóval pontosan kettő percre találhatóak egymástól.

Előterjesztéseim között új, immáron határozatlan idejű iskolafogászati ellátási szerződést kötött a város Dr. Tóth Judit Elektra doktornővel, illetve a korábbi évekhez hasonlóan ismét 10 millió forintos keretösszeggel csatlakoztunk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz. Ezt jelenleg is 79 érdi felsőoktatási hallgató veszi igénybe, a döntéssel az ösztöndíjasok száma biztosan nem fog csökkenni.

Egy igazán szerény díjemelés mellett, újabb öt évre köt a város szerződést a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel. Továbbra is hat férőhelyet biztosítanak Érd számára a gyermekek átmeneti otthonában, az önkormányzattól átvállalt feladatot pedig egészen biztos, hogy a megszokott magas színvonalon fogják elvégezni. Ahogy beszámoltam róla, a napokban látogattuk meg az intézményt, ahol az egyesület és az otthon vezetői kísértek körbe az egyesület Karolina utcai épületeiben. Ha valahol van helye a közmegelégedés kifejezésnek, a Fészek esetén biztosan.

Egy bizottsági vitát követően adta be Dr. Asztalos Éva azt az előterjesztést, ami új gyógyszertár(ak) nyitása iránti kérelemről szólna. Erről érdemes lenne egy önálló írásban foglalkoznom, hiszen a helyzet meglehetősen összetett, faramuci. A települések keze nagyon is meg van kötve, nemcsak a beadott pályázatokra nincs semmiféle rálátásuk, hiszen az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet dönt róluk, de még azt sem köthetjük ki, hogy a településen belül hova, mely környékre, mely városrészben kérjük új gyógyszertár nyitásának a lehetőségét. Azt fontos tudni, hogy Érd esetén, a lakosságszám alapján akár hat új gyógyszertár is nyílhatna, azt viszont szeretnénk elkerülni, hogy kizárólag olyan vállalkozások kerüljenek helyzetbe, akik jól felfogott üzleti érdekből, a „fehér foltok” (mindenekelőtt Fenyves-Parkváros és Dombosváros) helyett a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Budai úton nyitnának újabb patikákat. Személyesen is megköszöntem a képviselőasszony bölcs belátását, hogy visszavonta az előterjesztését, a patikanyitás kérdését pedig őszre részletesen kidolgozzuk. Hiszen a cél közös, a gyógyszertárral nem rendelkező városrészekben szeretnénk új gyógyszertárakat, ami egyébként a tervezett fenyves-parkvárosi egészségház létrejöttének is az egyik kulcskérdése. Ennek a napirendnek a vitáját érdemes tehát megnézni a közvetítésben, 2:47:37-től.  

Ismét kiírtuk az Érdi Építészeti Nívódíj pályázatot, illetve döntés született azoknak az alapítványoknak a támogatásáról, akik sikerrel pályáztak az idei évben a civil keret kiírására. A döntést előkészítő munkacsoport üléséről csak annyit, hogy kifejezetten örülök neki, hogy az új eljárási forma bevált, hiszen forráshiány, vagy a keret kimerülése miatt most nem kellett egyetlen pályázatot sem elutasítanunk, vagy csökkentett támogatásban részesítenünk. Korábban témakörök szerint külön „kalapok” voltak (szociális, egészségügyi, kulturális, stb.), de szinte lehetetlen volt eltalálni, hogy milyen témákra, hány pályázat és milyen támogatási összegre fog beérkezni, így fordulhatott elő, hogy volt, ahol bőven kimerült a keret és volt, ahol alig érkezett értékelhető pályázat. Idén összevontuk a „kalapokat”, ami jó döntésnek bizonyult. Mindössze két olyan pályázat volt, akik formai okokból nem feleltek meg a kiírásnak, ám mivel a támogatási célt ezekben az esetekben is maximálisan támogatandónak gondoljuk, megtaláljuk a módját, hogy a megvalósítást támogathassuk. Egyedül azt fájlalom, hogy a Fidesz delegáltjai még azzal sem tisztelték meg az érdi civileket, hogy résztvegyenek a munkacsoport ülésén.

A közgyűlés zárt napirendi pontjai között tárgyaltuk egyebek mellett az Érd Egészségügyéért Díj és az Év Családja Díj odaítélést. A helyi ellenzék nemcsak a zárt ülésen, de a közgyűlést követő nyilatkozataiban is egészen méltatlan megnyilvánulásokra ragadtatta magát. Ahogy azt igazából kezdjük most már megszokni.

Folytatás júliusban, egy rendkívüli üléssel, hiszen minél hamarabb fogadnánk el Érd Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját és a köznevelési díjak odaítéléséről is döntenénk.

A közgyűlés közvetítése itt nézhető meg:
https://youtu.be/s3pXSGOBzGE?t=3542

Balla Imre szokásos beszámolója itt található:
https://ballaimre.hu/2022/06/23/kozgyules-2022-06-23/

Az erdmost.hu tudósítása pedig itt olvasható:
https://erdmost.hu/2022/06/23/folytatodnak-az-utepitesek/

Oszd meg, ha tetszett: