Egyeztetésre hívjuk a szakmai szervezeteket a szociális törvény tervezett módosítása miatt

Mai, budapesti sajtótájékoztatómon arról beszéltem, hogy a kormány egy salátatörvénybe rejtve kíván kivonulni a szociális biztonságért felelős szereplők közül, természetesen bármiféle társadalmi, vagy szakmai egyeztetés nélkül módosítva a szociális törvényt.

A felvétel itt tekinthető meg:
https://www.facebook.com/lehetmas/videos/630289278830368/

Az elhangzottak pedig itt olvashatóak:

Az október végén előterjesztett és a szociális területet is érintő salátatörvény szerint a kormány a szociális biztonság megteremtésben az egyént teszi legfőképpen felelőssé és az államnak csak legutolsóként, a család (hozzátartozók), az önkormányzatok és az egyházak (karitatív szervezetek) után van bárminemű felelőssége.

A tervezet indoklásában úgy hivatkoznak a szubszidiaritásra, hogy az önkormányzatok egyre kevesebb támogatásban részesülnek annak érdekében, hogy el tudják látni akár alapvető szociális feladataikat is.

Egyre mélyül a szociális válság Magyarországon, amire természetesen ez a salátatörvény sem ad választ. Éppen ellenkezőleg, a kormány ki akar bújni a felelősség alól.

A jelenlegi szabályozás ugyanis egyenlő arányban nevezi meg a szociális ellátások feltételeinek biztosításában felelősként az egyént, a családot, a helyi közösségeket, az államot, illetve a helyi önkormányzatokat. Ennek megváltoztatására nincs szükség, hiszen az összes szereplőnek ugyanakkora felelőssége van a szociális biztonság megteremtésében.

Az államnak igenis feladata lenne a gondoskodás, hogy esélyt teremtsen minden egyes állampolgárának a szociális szükségletek egyenlő kielégítésére. Ezzel szemben, micsoda arcátlanság a „Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosítása” (T/1620) címszó alatt éppen a szociális biztonságot veszélybe sodorni?!

Az LMP – Magyarország Zöld Pártja az állam elsődleges feladatai közt látja a szociális biztonság megteremtését! Ezért követeljük, hogy:

  1. Vonják vissza a szociális törvény módosítását!
  2. Szűntessék meg a törvényben előirányozott gondoskodási sorrendet és jelölje meg saját magát az állam, mint legfőbb felelőst, legfőbb gondoskodót!
  3. Ne az egyénekre terheljék a felelőséget, járjon minden állampolgárnak alapjogon a szociális biztonság!
  4. Legyen egyértelmű, nyílt a kommunikáció, legyen megfelelő a tájékoztatás! Azaz történjen érdemi társadalmi és szakmai egyeztetés a törvény módosításáról!

Hiába érinti ugyanis a Semjén és Pintér miniszterek által beterjesztett gyalázat a társadalom legszélesebb rétegeit, a társadalmi és szakmai egyeztetés – szokás szerint – teljes egészében elmaradt.

Ha az állam kimenekülne a szociális biztonság megteremtéséért felelősek köréből, erről igazán érdemes lenne nemzeti konzultációt indítani. Még ha nem is a Rogán és a haverok plakátkampányaira elégetett milliárdok formájában.

Ezt a törvényt – megint csak szokás szerint – sunnyogva, összecsapva alkották meg, lábbal tiporva a társadalmi egyeztetésre vállalt nemzetközi kötelezettségeinket is.

Mindannyian látjuk, tapasztaljuk, hogy a társadalmi és szakmai egyeztetés intézménye gyakorlatilag megszűnt a NER Magyarországán. Az éjszaka benyújtott és a „bátor emberek” által már másnap, vakon megszavazott törvénykezés mellőz bármiféle egyeztetést az érintettekkel, a szakmai vagy civil szervezetekkel, illetve általában a szélesebb nyilvánossággal.

Ezért az LMP most megteszi ezt a kormány helyett és kiküldjük véleményezésre a most elkészült törvénytervezetet

  • a szociális szakmában dolgozó, a szociális szférát képviselő szervezeteknek,
  • a szakszervezeteknek, szakmai érdekképviseleteknek,
  • a lakhatással, a gyermekvédelemmel, fogyatékosüggyel foglalkozó szervezetek számára,
  • a nyugdíjasok szervezetei számára, illetve
  • a fenntartóknak (azaz az önkormányzatoknak és az egyházi szervezeteknek), valamint
  • a szociális munkásokat és szociálpolitikusokat képző intézményeknek is.

Hiszen valamikor az érdekegyeztetés, a társadalmi vita a magyar demokrácia egyik legnagyszerűbb vívmánya volt, kötelességünk mindent megtenni, hogy ne vesszen örökre a feledés homályába.

Oszd meg, ha tetszett: