Amíg én itt vagyok, nem lesz lakópark a Levendulásban

Amikor bő egy hete lejártuk a LevenDuna útvonalat, elborzadva álltunk a kiirtott levendulás szélén. A terület tulajdonosa – illetve állítása szerint bérlője – a parlagfű elleni védekezésre hivatkozva feltárcsázta a területet és mezőgazdasági tevékenységbe fogott. Egy olyan köves földdarabon, amin éppen levendulán és fenyőn kívül szinte semmi nem él meg. Igyekezném röviden, de kellő részletességgel összefoglalni, mi is a helyzet most az Esztergályos utca végén.

Amikor a terület tulajdonosa – mert magánterületről van szó – először megkereste az önkormányzatot, kifejezetten ingatlanfejlesztési elképzelésekkel érkezett. Mi ezt semmiféle formában nem tudtuk támogatni, én személy szerint is óriási baklövésnek tartanám, ha a jelenleg beépített terület tovább terjeszkedne a fennsík felé. Egyrészt óriási károkat okozna a fennsík védett élővilágának, másrészt ha itt megjelennének új beépíthető területek, rövidesen ugyanezt követelnék más külterületi ingatlanok tulajdonosai is.

Nagyon röviden annyit a területről, hogy néhány évvel ezelőtt került közigazgatásilag Sóskúttól Érdhez, és ezzel nagyjából egy időben vásárolta meg a jelenlegi tulajdonos a korábbi szintén magánszemély tulajdonostól. Hogy pontosan miről is van szó, a térinformatikai térképen pontosan megtalálható a 0303 helyrajzi számra keresve.

Az talán túlzás, hogy őslevendulásnak nevezzük, hiszen tudomásom szerint kivétel nélkül az egykori Caola illatszergyár által telepített területekről van szó, de hogy mennyien szeretnek a környéken sétálni és kirándulni, az közismert. Levendula mezők vannak egyébként az Esztergályos utcától “feljebb”, a honvédségi területen; az erdős részeken már Sóskúthoz tartozó területen; illetve szintén magántulajdonú telkeken, a Faragó és Faműves utcák vonalában is. A most kiirtott terület viszont még így is nagyon fog hiányozni.

Ahogy az a tulajdonossal folytatott egyeztetéseken is elhangzott, a jelenlegi városvezetés semmilyen formában nem támogatja a területen akár csak lakóingatlanok építését sem és erre szerencsére a jelenlegi szabályozás mellett nincs is mód. Világossá tettük, hogy a város számára maga a levendulás lenne a megőrzendő érték, amit ha forrásaink engednék, akár meg is vásárolnánk, hogy szinte változatlan (pontosabban gondozott) formában őrizzük meg mindenki számára.

Nem árulok el titkot vele, hogy a terület értékének meghatározásakor nem voltak közeliek az álláspontok. Ehhez képest most akár azt is feltételezhetem, hogy a tulajdonos úgy gondolta, hogy ha a levendulás a fejlesztés akadálya, akkor megoldja, hogy ne legyen az. Hiszen a levendula nem védett növény, a terület pedig kívül esik a Natura 2000 területen is.

Annyiban szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei jártak a területen (illetve rendszeresen járják, ismerik) és véleményük szerint védett fajokat nem érintett közvetlenül a pusztítás. Ugyanakkor a terület a Páneurópai Ökológiai Hálózat pufferterülete, ami azt a korlátozást is jelenti, hogy beépítésére csak akkor kerülhetne sor, ha a szomszédos magterület – tehát a Natura 2000 terület – természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. Itt erről aligha beszélhetünk. Ugyanis még ha “körmönfont” módon ki is irtották a területen a levendulát, itt a fennsíkon a védett értéket éppen azok a rétek, azok a fajok jelentik, amelyeknek vajmi kevés közük van az egyébként ültetett levendulához. Annál több a pannon gyepekhez és a mészköves fennsík egyedi élővilágához.

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fájlalom, hogy a tulajdonost csak a gyors profit érdekli és nem a levendulamező turisztikai hasznosításában látta a jövőt. Lehetetlen nem észrevenni az összefüggést a “fehér út” megjelenése és az illegális útalap két végén felpezsdülő befektetői aktivitás között. Belemartak a tetszhalott sóskúti Pax-lakóparknál a domboldalba (itt a nemzeti park gyorsan közbelépett), újra látszik mozgolódás a lőtéri lakópark körül, most pedig kiirtották a levendulás jelentős részét – érdekes módon pont az M7-re felhordó illegális út végén. Őszintén remélem, hogy a rendőrségi nyomozás hamarosan lezárul, azt pedig még inkább, hogy jogerősen is felszedetik Mészáros Lőrincékkel a “fehér utat”. Így talán a további ingatlanspekuláció és természetkárosítás is kisebb elánnal folytatódna Fenyves-Parkvárosban.

Oszd meg, ha tetszett: