A hibrid csak az autóból jó, rezsimből nem

Szabad jogállamból hibrid rezsimmé degradálta Magyarországot a NER.

Bő harminc évvel ezelőtt, csillogó szemmel vetette bele magát az ország érdemesebb része a nagyívű projektbe, hogy egy gulyáskommunista zsákutcából az európai demokráciák útjára forduljunk. Néhány reménykeltő pillanattal később, Orbán nemzetinek hazudott együttműködési rendszere a jogállamiságot szisztematikusan számolja fel és kiültette Magyarországot a hibrid, vagy átmeneti rezsimek szégyenpadjára.

De mi is jelent a hibrid rezsim és mely országok tartoznak ide?

A tudomány meghatározása felől közelítve az átmeneti rezsimek már nem stabil demokráciák, hanem olyan államok, ahol valamilyen formában sérül a jogállamiság. Ugyan még működik a demokratikus intézményrendszer (például tartanak még választásokat), de a hatalom már igénye és érdeke szerint avatkozik be a például a civil társadalom életébe, vagy tartja kontrollja alatt a közmédiát és a sajtó jelentős részét. Kelet-Közép-Európában különös ismertetőjele ezeknek a rezsimeknek a kínai kommunista párt tárt karokkal való fogadása és az elköteleződés a kínai elvtársak befolyásának. Kevésbé tudományosan fogalmazva, a hibrid rezsimben már bőven van ok az aggodalomra, de olyan szürke zóna, ahol még van remény, ahonnan még van visszaút. Hogy közeli példát hozzak, ahol a miniszterelnök barátjának családi cége már meg meri tenni, hogy több ezer tonna kőtörmelék leterítésével illegális útalapot fektet le természetvédelmi területeket is érintve, de ahol a hatóság még visszaállíttatja az eredeti állapotot.

Még csak azt sem lehet kijelenteni, hogy Orbán és szörnyszülöttje, a NER egyedi utat járnának be. A Freedom House 2021-es demokrácia indexe – amit a világ szerencsésebb része iránydóként ismer el – a demokráciák 15 éves hanyatlásáról beszél és globális fenyegetésnek tartja a sötét oldal, az autoriter berendezkedés csábítását. Mégis a legnagyobb bukások egyike Orbán rendszerének utóbbi majdnem tizenkét éve. Az unió egyetlen olyan tagállama Magyarország, ami a terminológia szerint nem szabad ország. A szomszédaink közül csak Szerbia és Ukrajna kullognak mögöttünk, megelőznek minket a rangsorban olyan államok, mint Ghána, Dél-Afrika, Namíbia, Botswana, Kelet-Timor, vagy Tunézia. Egy olyan “klubhoz” tartozunk, ahol Ecuador, Malawi, Sierra Leone, Kolumbia, vagy Salvador igyekeznek több-kevesebb sikerrel és akarattal felzárkózni a szabad államokhoz. 

Ahogy Filippov Gábor fogalmazott 2018-as kiváló cikkében: “Az új autokraták minden lehetséges módon megszegik a joguralom szellemét és informális szabályait, folyamatosan kiskapukkal élnek, de amíg lehet, ragaszkodnak a formális törvényességhez, és kerülik a nyílt elnyomást. Amikor csak lehet, a vér és puskapor helyett a jogalkotást, a gazdasági erőt és a célzott adminisztratív eszközöket választják.” Amikor az ellenzék jelentős része diktatúrát kiáltozik, az téves helyzetértékelés, vagy olcsó sikerhajhászás. Diktatúrában büntetlenül nem szólalhattam volna fel a megfigyelési botrány miatti tüntetésen, nem értékelhetném illő módon a pártállam helyi képviselőinek produkcióit a közgyűlésen, vagy akár ezeket a sorokat sem írhattam volna le félelem, vagy következmények nélkül.

Mi tehát a teendő?

A hibrid rezsimeket meg lehet és meg is kell dönteni a demokrácia eszközeivel. Az autokrata vezetők érdeke, hogy minél többen kiábránduljanak a politikából, minél kevesebbekben éljen a remény, hogy lehet változtatni. Éppen ezért erőt és reményt kell adnunk egymásnak: meg kell szerveződni, együtt dolgozni – akár pártokban, akár civilként. Létre kell hozni azt a társadalmi hálót, ami képes ellentartani a NER rombolásának, és ami talán sosem létezett Magyarországon. Óvni és támogatni kell a még létező szabad sajtót, óvni kell a civil társadalmat, lyukakat kell ütni a rendszeren – például önkormányzati sikerekkel. És ezek mellett persze el kell menni szavazni. Részt kell venni az őszi előválasztáson, majd 2022 tavaszán ott kell lenni mindannyiunknak az urnáknál, hogy végre leválthassuk ezt a hazug, cinikus és korrupt rendszert, ami szégyent hozott erre az országra és minden lakójára. Mi Érden és a környéken jó ideje elkezdtük ezt a munkát, és amikor azt ajánlom, ajánljuk a környékbelieknek, hogy csatlakozzanak hozzánk, akkor az ebben való részvételt kérjük. Mert csak együtt sikerülhet.

Oszd meg, ha tetszett: