2022 utolsó közgyűlése

Szívesen mondanám, hogy az adventre való tekintettel a szokottnál békésebben teltek el a közgyűlés órái, de ez csak részben lenne igaz.

Rögtön az első napirendi pontban újra Bárány Zsoltnak szavaztunk bizalmat, hogy a következő öt évben is ő vezesse főigazgatóként az érdi szakrendelőt, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményt. Üröm az örömben, hogy a parlamenti többség által nemrégiben elfogadott törvénymódosítás egyáltalán nem burkoltan szól a szakrendelők, a járóbeteg szakellátás államosításáról. A védőnőket már elvették az önkormányzatoktól, ahogy a körzetek kijelölésének a jogát is, az ügyeletek a mentőszolgálathoz kerülnek, számuk pedig jelentősen csökkenni fog. Már hozzáférhet a kormány a szakrendelők gazdálkodási és munkaerővel kapcsolatos adataihoz, az új irányvonal pedig egy szót sem ejt az egészségügybe új szakemberek bevonzásáról, kizárólag átszervezésben, az egészségügyi dolgozók szabad vezénylésében gondolkodik. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a kórházak irányítása alá kerülő szakrendelőkből a kórházigazgatók szabadon vezényelhetnek át orvosokat és szakszemélyzetet más telephelyekre rendelni, vagy akár ügyelni. Ez egészen nyilvánvalóan azt fogja eredményezni, hogy Érdhez hasonlóan, számos más település fog szakorvosok, szakellátások nélkül maradni, azaz rendelések fognak megszűnni, vagy lényegesen rövidülni. Ezt próbáltuk megakadályozni Andrasek Mónikával közös előterjesztésünkben, amit a közgyűlés többsége el is fogadott. E szerint a közgyűlés kinyilvánította, hogy a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményt továbbra is önkormányzati fenntartásban kívánja működtetni, azt meg kívánja őrizni a város számára. Aradszki Andrásnak pedig felkínáltuk a lehetőséget, hogy bizonyítsa, hogy Érd, nem pedig az állampárt képviselője és tegyen meg mindent, hogy a szakrendelő a város működtetésében maradhasson. A Fidesz frakció jelenlévő tagjai az előterjesztés tartalmával ugyan állítólag egyetértettek, mégsem szavazták azt meg. Hogy Bárány Zsolt kinevezésével kapcsolatban miért tartózkodtak, azt is csak ők tudhatják.

Elindul az önkormányzat Topoly utcai idősotthonában a demens részleg, ahol 16 fő ellátására lesz lehetőség, ezzel értelemszerűen csökken az idősotthon várólistája, hiszen ezt a létszámot részben a már az otthonban élő lakókkal tölti fel az intézmény vezetése. Diósddal viszont öt szociális ellátás tekintetében a szerződés újratárgyalására kapott felhatalmazást a polgármester. Ezeket a szolgáltatásokat most még az érdi Szociális Gondozó Központ nyújtja a diósdi lakosság számára. Viszont az ágazatot érintő súlyos humánerőforrás hiány miatt célszerű lenne, ha az Érd által foglalkoztatott kollégák az érdi lakosság számára nyújtanának ellátásokat. Mindenekelőtt azért is, mert a jelenlegi szerződés keretei között Diósd kevesebbet fizet az ellátásokért, mint amennyi ezeknek a költsége. Természetesen Diósd és valamennyi szomszédos település esetén továbbra is a partnerség, az együttműködés a célunk, nemcsak a szociális ellátások, de a hulladékgazdálkodás, a felszíni vizek kezelése és minden más terület esetén is.

Évtizednyi méltatlan hánykolódás után, végre megújulhat, a Festal étterem és a tó környéke, befejeződhet a jónéhány éve félbemaradt építkezés. Az épület-torzó befejezésén túl a beruházó a tavat és környékét megnyitja a nagyközönség számára, illetve az ő költségén kaphatnak burkolatot a környékbeli utcák is. Nem utolsósorban egy közösségi tér is létre fog jönni, ami a civil szervezetek számára lehet kiváló lehetőség. További beruházásként kezdődhet el a Sentimento Kft. kutatási, fejlesztési és innovációs központjának előkészítése, a Kornélia, Elvira, Piroska és Éva utcák által határolt területen. Mivel gyártókapacitás kialakításáról is szó van, természetesen a környezeti hatásokra kiemelten figyelni fogunk.

Elfogadtuk a Szivárvány és a Kincses Óvodák munkájáról szóló beszámolókat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tekintetében fogadtunk el belső ellenőrzési terveket, a Városfejlesztési Kft. pedig intézményként fogja folytatni tevékenységét.

A legnagyobb vita Simó Károly előterjesztését kísérte. Képviselőtársunk energiaközösség létrehozására tett javaslatot, amivel tartalmilag nem is volt kifogásunk. Ugyanakkor tudni kell, hogy technikailag ugyan létrehozható lenne energiaközösség és energiaközösségekre óriási szükség is lenne, annak azonban nincsenek meg jelenleg a jogszabályi feltételei, hogy ezek érdemben működhessenek. Hiszen például a szaldó elszámolás tekintetében nincs két kormányzati szereplő, aki ugyanazt mondaná, másképp értelmezi az előírásokat az Energia Hivatal és a kormány, az Energiaügyi Minisztérium pedig még alig jött létre. Kénytelen voltam emlékeztetni képviselőtársamat és frakcióját, hogy a kormány éppen lenullázza a napelem-szektort, szélerőműveket továbbra sem lehet telepíteni az országban, a geotermikus energia hasznosítása pedig évtizedes lemaradásban van. Ahogy Matolcsy György is részletesen kifejtette, az utóbbi 12 évben bőven lett volna lehetőség a megújuló energiákra való átállásra, a kormány viszont nem tett semmit és most is kizárólag a kudarcos Paks 2 projektben, no meg az orosz fosszilis energiában bízik. Márpedig az energiaközösségek akkor tudnak hatékonyak lenni, ha változatos energiaforrással rendelkeznek és mondjuk képes az országos hálózat az energiaközösségek igényeinek megfelelően működni.
Volt az előterjesztésnek még egy eleme, amitől a hajam égnek állt: megint csak azt kellett olvasnunk, hogy szemmel jól látható összeget különített volna el a Fidesz tanulmányok készítésére. Márpedig ilyesmiket tömegével láttunk elődeink idejéből az önkormányzati cégek környékén. Erről a közeljövőben részletesebb információkat is a nyilvánosság rendelkezésére bocsátok, bocsátunk.

Az erdmost.hu tudósítása itt érhető el:
https://erdmost.hu/2022/12/13/csoziknek-uzente-az-elodje-fogd-a-kalapod-aztan-edd-meg/

Oszd meg, ha tetszett: