• Élő vizeket a nedves sivatagok helyére, avagy a városi vízfolyások rehabilitálása


Üdvözöllek!

Tetlák Örs vagyok, Érd alpolgármestere, az LMP – Magyarország Zöld Pártja elnökségi tagja és az érdi területi szervezet elnöke.

Mindig is hittem az igazságosságban, az esélyegyenlőségben.

Meggyőződésem, hogy az állam legfontosabb feladata az állampolgárairól való gondoskodás, a szolidáris, egységes nemzet, a méltóságteljes élet biztosítása. A szavak helyett a tettek és a befejezett projektek embere vagyok. Lokálpatriótaként határozott vállalásom, hogy a helyiek hangja leszek a parlamentben, nem pártközpontok helytartója a választókerületben. Erős önkormányzatok nélkül nincs demokrácia, ezért feladatomnak tekintem a települések önállóságának helyreállítását.

Országgyűlési képviselőként még eredményesebben tudnám képviselni a felsorolt értékeket, a régiós érdekeket és olyan ügyeket, mint az Elvira major, az illegális hulladék elleni harc, a helyi vállalkozások érvényesülése és biztonságunk megőrzése.

Hiszek Európában, mely közös sikereinknek köszönhetően a világ legszerencsésebb szeglete. Ahol magától értetődik embertársaink elismerése és elfogadása, az együttműködés kultúrája, a szorgalom és a tehetség megbecsülése, valamint természeti kincseink tisztelete.

Helyi cselekedetekkel és nemzetközi tapasztalattal készülök arra, hogy a lehető legeredményesebben szolgáljam Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Tárnok és Törökbálint polgárait.

  • Egységes, szolidáris nemzetet!

Egy végletesen szétszaggatott ország helyett egy olyan európai nemzetet építünk fel, ahol egyetlen gyermek boldogulása sem azon múlik, hogy milyen családba és a Kárpát-medence mely szegletébe született. Ahol az uniós forrásokat nem név szerint ismert családok esztelen gyarapodására fordítják, hanem helyi vállalkozásokra, helyi úthálózatra, iskolákra és elérhető egészségügyre.

Fel kell számolni a gondoskodási válságot! Alamizsna helyett tisztességes jövedelmet kell biztosítani a szociális szférában dolgozóknak és az alacsony jövedelmű munkavállalóknak. Az otthonápolást minden esetben legalább a minimálbérrel egyenlő támogatással kell megbecsülni, de nem szabad megfeledkezünk róla, hogy a szociális ellátás állami feladat, amit az állam nem háríthat felelőtlenül a családokra. A közszféra béreit közelíteni kell a piaci bérekhez és drasztikusan kell emelni a minimálnyugdíjat. Az idősek megbecsülése nem lehet többé frázis, látszania kell a nyugdíjszelvényen és a róluk gondoskodók bérpapírján is.

A közoktatás semmi mást nem szolgálhat, mint a társadalmi felemelkedést! A kölcsönös tiszteleten alapuló, szoros együttműködésre van szükség az európai nemzetekkel és az ezer éve velünk élő szomszédokkal. Mindenek előtt az itthoni boldogulást és a szülőföldön érvényesülést kell támogatni, nem oligarchák presztízsberuházásait. A nemzetpolitika nem épülhet másra, kizárólag konszenzusra és a határon túli magyar szervezetek, közösségek helyi kezdeményezéseinek támogatására.

  • Önálló önkormányzatokat, erős helyi gazdaságot!

Városaink kifosztása nem kormányzás. A kormány játszadozása az önkormányzatok adóbevételeivel, a források drasztikus mértékű elvonása végleg bebizonyította, hogy a jelenlegi finanszírozási rendszert meg kell változtatni. Tizenkét éve zajlik a hatalom és az erőforrások elvonása. Itt az idő visszaadni a lehetőséget az önkormányzatoknak és a helyieknek: egy erős nemzet erős helyi közösségekből épülhet fel. Hiszek az önkormányzatiságban és abban, hogy a helyieket érintő döntések a hozzájuk legközelebb eső szinten, helyben kell, hogy megszülessenek, mert csak így lehetséges felelősségre vonni a döntéshozókat.

A helyiek pénze maradjon helyben! Országgyűlési képviselőként egy igazságos finanszírozási rendszerért fogok küzdeni. El fogom érni, hogy a helyiek személyi jövedelemadójának egy része a települések önkormányzatainál maradjon, hogy saját környezetünk épülését szolgálja. Az elmúlt évtized kormányzása bebizonyította, hogy a végletekig központosított elosztás nem a helyiek érdekeit szolgálja: miért jut tízmilliárdos támogatás az érdiek pénzéből egy BMW-gyárra ahelyett, hogy a helyi kisvállalkozók előmenetelét segítenénk belőle? Miért épülnek a diósdiak jövedelemadójából stadionok, ha a végre egy korszerű agglomerációs tömegközlekedési-hálózatot is létrehozhatnánk belőle?

A helyi adófizetők hozzájárulásainak legalább egy része maradjon nálunk: fejlesszük az infrastruktúrát, fektessünk a turizmusba, javítsuk a szociális ellátás minőségét. A jövő a kompakt, szolidáris és fenntartható közösségeké!

  • Valódi képviseletet: mindent a helyiekért, semmit nélkülük!

A szavak helyett a tettek és a befejezett projektek embere vagyok. Kezdve az Elvira-major felvételétől a helyi értéktárba, egészen az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesületének kopjafa-állításáig azon voltam, hogy a lehető leghatékonyabban szolgáljam a város épülését és a közösség érdekét. A pandémia alatt azért dolgoztam, hogy a Szociális Gondozó Központ minden támogatást megkapjon az önkormányzattól, illetve magam is beálltam önkéntes segítőnek. Nálunk épül hazánk első klímaparkja, fejlesztjük a helyi turizmust, és arra törekszem, hogy a térség mesés tájait jelölt, gondozott túraösvényeken keresztül járhassuk be, csodálhassuk meg.

Alpolgármesterként személyes kapcsolatban vagyok a város lakóival, törekszem arra, hogy a hozzám érkező problémákat a lehető leghamarabb és leghatékonyabban megoldjuk. Érd lakói úgy ismerhettek meg, mint akit akár Facebookon, akár a hivatali telefonján, akár személyesen bármikor meg lehet keresni. Hivatalba lépésem óta állampolgári bejelentésekből száznál többet juttattam el az ÉKFI, illetve a Városüzemeltetési Iroda számára. Voltak ezek között gallyazási kérések, átereszek tisztítása és javítása, kereszteződésekben a beláthatóság biztosítása, közterületi kaszálások, illegális hulladék elszállítása, fasor gondozás, útkarbantartás, kapubejárók helyreállítása és forgalomtechnikai kérések is.

  • Védjük meg természeti kincseinket; szigorúbb törvényeket!

Természeti környezetünk megóvása a helyi települések, a helyi közösségek jóllétének egyik legfontosabb záloga. Az agglomeráció számára a természetvédelem a saját kertünkben kezdődik: a madárbarátváros-program keretében Érden hivatalba lépésem óta elkezdtük élhetővé alakítani a környezetet az őshonos madár és rovarfajok számára. Ezen túl kezdeményezem, hogy a kertekből összegyűjtött zöldhulladékot a jövőben egy kiterjedt program keretében, komposzt formájában forgassuk vissza a ház körüli veteményesekbe: egyen mindenki otthon megtermelt paradicsomot, répát vagy retket!

Itt az ideje megszüntetni a zajszennyezést! A választókerület településeit átszelő autópályák zaja hosszú ideje felzavarja a kertváros csendjét. Ahogy Érden, úgy Törökbálinton és Diósdon is helyre kell állítani a lakók és az élővilág nyugalmát.

Az egyik legfontosabb feladatomnak az illegális hulladéklerakás felszámolását tekintem. Az ipari vagy háztartási hulladék nem csak esztétikai szempontból jelent súlyos problémát: a talajba kerülő vegyianyagok, mikroműanyagok, visszafordíthatatlan kárt okoznak a helyi ökoszisztémában. A lehető leghamarabb, szigorú eszközökkel kell véget vetni ennek a folyamatnak, hogy a helyiek és a hozzánk látogatók gondtalanul kapcsolódhassanak ki, sportolhassanak, sétáljanak a természetben.

  • Ismerd meg az LMP “Zöld Garancia” programját!